0741.755.183 | 0741.237.547 office@danmarproiect.ro

Servicii

 

Ce oferim?

  • Proiectare arhitectură, structură şi instalaţii pentru orice fel de clădiri civile şi industiale
  • Prezentare 3D pentru toate proiectele,  beneficiarii noştri având posibilitatea să vizualizeze rezultatul final încă din faza de proiect.
  • Obţinere acorduri, avize şi autorizaţii de funcţionare
  • Intocmire Proiect Autorizatie de Construire/Desfiinţare
  • Servicii de copiere/multiplicare, plotare documente
  • Consultanţă pe parcursul execuţiei
  • Vizite in santier pentru fazele determinante ale constructiei
  • Participare la receptia lucrarilor